Skip to content High contrast mode

Noderīgas saites informācijai par Erasmus+ mobilitāti RTU mājaslapā.


Erasmus+ studiju mobilitāte: www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate/erasmus/erasmus-mobilitate-uz-programmas-valstim/studiju-mobilitate-programmas-valstis

Erasmus+ prakses mobilitāte: www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate/erasmus/erasmus-mobilitate-uz-programmas-valstim/prakses-mobilitate-programmas-valstis

Erasmus+ partneraugstskolas: www.rtu.lv/en/partners

Erasmus+ mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais. Tā iespējama visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos. Arī RTU filiāļu studenti, kā arī nepilna laika un neklātienes studenti aicināti pieteikties dalībai Erasmus+ programmā.

Apmaiņas brauciena brīdī studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu (pieteikties var jau pēc 1. sesijas), nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.0), labas angļu valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis mobilitātei.

21 Sep 2017