Kontaktinformācija

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar RTU personāla mobilitāšu koordinatori Jolantu Jurēvicu:

Jolanta Jurēvica