Kontaktinformācija

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar RTU mobilitāšu koordinatori (Erasmus+ World):

Sabīne Baltaisbrence

  • E-pasts: globalerasmus@rtu.lv
  • Tel.: 67089184
  • Adrese: Āzenes iela 12 - 332