Stipendiju apjomi un nosacījumi

Stipendiju apjoms Erasmus+ mobilitātei 2022./2023.m.g. no Eiropas Komisijas budžeta ir 700 EUR/mēnesī, no Latvijas valdības budžeta ir 200 EUR/mēnesī. 

Papildus stipendijai mobilitātes dalībnieks saņem finansējumu ceļa izdevumu segšanai, finansējuma apjomu skatīt šeit   . Lai noteiktu piemērojamo finansējumu ceļa izdevumu segšanai, tiek izmantots Eiropas Komisijas Attāluma kalkulators, skatīt šeit    . 

Visi studiju mobilitātes apstiprinātie saņem gan EK, gan LV finansējumu.

Studentiem ar īpašām vajadzībām ir iespējams pieteikties uz papildus finansiālo atbalstu (medikamentu, palīglīdzekļu, pavadošās persona u.c. apmaksai)

Studentiem ar maznodrošinātās personas statusu piešķir papildus finansējumu. (Interesēties pie Maijas Ļebedevas; globalerasmus@rtu.lv)