Prasības pretendentiem

Erasmus+ mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais. Tā iespējama visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos.

Apmaiņas brauciena brīdī studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu (pieteikties var jau pēc 1. sesijas), nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās ar vidējo svērto atzīmi ne zemāku par 6.25, labas angļu vai kādas citas pasaules valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

Studentiem, kuri ārzemju augstskolā iecerējuši izstrādāt bakalaura vai maģistra darbu, jau pirms pieteikšanās Erasmus+ stipendiju konkursam ir jāsaskaņo savas ieceres ar kādu no šīs augstskolas profesoriem.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši.