Prakses iespējas Eiropas Parlamentā

Photo illustrating the news item

Līdz 31. maijam turpina pieņemt interesentu pieteikumus rakstiskās tulkošanas praksei Eiropas Parlamentā Luksemburgā.


Nākamā prakses perioda sākums ir šī gada oktobrī, prakses ilgums ir 5 mēneši. Prakses laikā praktikanti gūst pieredzi dažāda veida parlamentāro dokumentu tulkošanā, izstrādā terminoloģijas projektu un piedalās dažādos mācību pasākumos un ekskursijās uz citām Eiropas Savienības iestādēm.

Priekšnoteikums ir pabeigtas vismaz bakalaura līmeņa studijas (prakses sākuma brīdī), tātad pretendēt var arī šīgada absolventi, un ļoti labas svešvalodu zināšanas. Iepriekšēja pieredze tulkošanā nav obligāta, bet tiks uzskatīta par priekšrocību kandidātu atlasē. No pretendentiem sagaidām 2 svešvalodas, vienu no tām ļoti labā līmenī. Praktikanti saņem stipendiju mājvietas īres un sadzīves izdevumu segšanai.

Sīkāka informācija skatāma pievienotajā dokumentā, skenējot tur atrodamos QR kodus, kā arī šajās sociālo mediju vietnēs:

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
drive.google.com/file/d/1oUXp4agzkwd8mQZmnYYZTE5hyhYgOjSj/view?usp=share_link

Photo by Cedric Letsch on Unsplash

23 May 2023