Logo of Seinajoki University of Applied Sciences, SF SEINAJO06

Seinajoki University of Applied Sciences, SF SEINAJO06

Finland, Seinäjoki    See a map
P.O. Box 412, FI-60101, Seinäjoki

Search and apply!

Outgoing Erasmus+ study mobility (Europe)

Bachelor0212, Arts (design)
Outgoing Erasmus+ study mobility (Europe), full-time
Seinajoki University of Applied Sciences, SF SEINAJO06

Downloads